Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser er til enhvertid gældende.

Tilbud/ordre
Aftalen imellem køber og Virenfeldt Emblemer anses først for indgået, når Virenfeldt Emblemer har accepteret ordren. Annullering af en ordre skal skal ske inden 1 uge fra aftalens indgåelse, hvorefter fortrydelsesretten ophører. Dette skyldes, at alle varer Virenfeldt Emblemer producere er specialfremstillet til den enkelte kunde.

Køber skal erstatte eventuelle omkostninger Virenfeldt Emblemer har haft i forbindelse med ordren.

Priser
Eventuelle priser oplyst af Virenfeldt Emblemer er inklusiv 25% dansk moms, told og gebyrer. Priserne afhænger af den tilenhver tid gældende dollar kurs. Forespørgsel på produktpriser vil derfor være gældende i 14 dage.

Forsendelsesomkostninger fra Virenfeldt Emblemer og frem til købers leveringsadresse tillægges den endelige faktura. Disse omkostninger følger taksterne fra Post Danmark.

Betaling
Betaling sker ved bankoverførsel jvf. fremsendte faktura ved mindre andet er aftalt. Betaler køber ikke købssummen i rette tid, vil Virenfeldt Emblemer beregne renter efter renteloven. Hvis betalingen udebliver efter 2. rykker vil betalingen overgå til inkasso.

Ved bestilling af ordre over 10.000 kr. vil der blive opkrævet et depositum på 50 % af ordrens værdi ved aftalens indgåelse.

Forbehold
Virenfeldt Emblemer forbeholder sig retten til, at benytte de specialfremstillede varer til reklamer/vareprøver.

Levering
Leveringstiden er normalt ca. 3 uger fra varen er bestilt. Køber vil løbende blive orienteret om eventuelle ændringer eller forsinkelser.

Der ydes ikke returret, da der er specialfremstillede varer.

Ved modtagelse
Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance, at undersøge om der skulle være eventuelle fejl og mangler, som ikke fremgår af det godkendte prøvetryk, som køber har fået tilsendt elektronisk inden produktionen blev igangsat.

Reklamation
Køber skal skriftlig give besked om mangler direkte til Virenfeldt Emblemer snarst efter disse er konstateret. Dette gælder ligeledes ved reklamation over mængdedifference. Hvis køber ikke underretter Virenfeldt Emblemer om eventuelle mangler inden for 14 dage efter modtagelsen, mister køber rettet til at fremsætte krav om dette. I tilfælde køber har reklameret over varen, og det viser sig at Virenfeldt Emblemer ikke bærer ansvaret for denne mangel, har Virenfeldt Emblemer ret til at blive godgjort for det arbejde og de omkostningen, reklamationen har påført.

Ansvar
Virenfeldt Emblemers ansvar omfatter ikke mangler opstået i materiale, som køber har udarbejdet. Virenfeldt Emblemer forudsætter, at køber har indhentet relevante tilladelser for eventuelle rettighedshavere og påtager sig intet ansvar for, at leverede produkter lovligt anvendes til påtænkte formål.

Virenfeldt Emblemers ansvar af mangler er begrænset til afhjælpning og omlevering. Tab, som manglen måtte forårsage (driftstab og andre inddirekte tab) påtager Virenfeldt Emblemer sig intet ansvar for.